Łękawa-Wysłouch Teresa

Konserwator

Dyplom: 1999 r.


Ukończyła kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w zakresie: konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej na UMK w 1999 r. Pierwsze doświadczenia konserwatorskie zbierała jeszcze przed rozpoczęciem studiów, pracując przez pięć lat na stanowisku laboranta w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki toruńskiego oddziału PP PKZ, w tym dwa lata na kontrakcie w Rydze na Łotwie (1989-1991). Przez cały okres studiów uczestniczyła w pracach konserwatorskich i badawczych podejmowanych przez pracowników Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej: prof. dr B. Rouba, dr E. Szmit-Naud, dr hab. D. Markowskiego, mgr J. Korcz. W październiku 1999 r. obroniła pracę dyplomową (Konserwacja i restauracja XIX-wiecznej ikony na desce Modlitwa w Ogrójcu oraz, we współpracy z K. Kosińską, konserwacja XVII-wiecznej jedwabnej chorągwi pogrzebowej Gottfrieda zu Eulenburg), wykonaną pod kierunkiem prof. dr Bogumiły Rouba i mgr Joanny Arszyńskiej oraz magisterską pt. Badania materiałów stosowanych do uzupełniania ubytków zapraw w malowidłach na płótnie, której promotorem była prof. dr Maria Roznerska. Za pracę magisterską otrzymała wyróżnienie im. Leonarda Torwirta.
Jej zainteresowania i problemy badawcze skupione są głównie wokół: badań związanych z materiałami do uzupełniania ubytków zapraw w obrazach, rozpoczętych w ramach pracy magisterskiej.


Zobacz także:

do góry