Wantuch-Jarkiewicz Katarzyna

Konserwator


Pracę doktorską „Ramy złocone do obrazów. Problematyka technologiczno-konserwatorska”, rozpoczętą pod kierunkiem prof. dr art. kons. Marii Roznerskiej, obroniła pod kierunkiem prof. dr art. kons. Józefa Flika  w 2006 r. Pracę dyplomową wykonała pod kierunkiem Prof. dr Marii Roznerskiej – konserwacja i restauracja obrazu weneckiego malarza z XVI w. Lazzaro Bastianiego – Adoracja Dzieciątka. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr Józefa Flika Złocenie „farbami złotymi” wg Manuskryptu Strasburskiego z ok. 1400 r. W latach 1986-1989 pracowała w Państwowym Przedsiębiorstwie - Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział Toruń w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki: przy konserwacji malowideł ściennych, obrazów, rzeźby drewnianej polichromowanej, drewnianych polichromowanych stropów, pracach pozłotniczych i sztukatorskich, itp. w kraju w pałacu w Orłowie (sztukaterie), Ostromecku (polichromowana stolarka), Warszawie (polichromie ścienne, kamieniczki na Starym Mieście), w Toruniu (kamieniczki mieszczańskie, Pałac Biskupi - sztukaterie i polichromie ścienne) i za granicą: Łotwa, Ryga (XVII w. domy mieszczańskie - stropy drewniane, malowidła ścienne).

Nagrody i wyróżnienia:


Nagroda za dyplom: konserwacja i restauracja XVI w. obrazu Adoracja  Dzieciątka z Muzeum Narodowego w Poznaniu
Wyróżnienia za wykonanie kopii oraz obronę pracy dyplomowej
Nagroda im. prof. Torwirta za pracę magisterską Złocenia farbami złotymi wg Manuskryptu Sztrasburskiego  z ok. 1400 r.


Zobacz także:

do góry