Tymińska-Widmer Ludmiła

Konserwator-restaurator dzieł sztuki

Data urodzenia: 1974 r.

Dyplom: 2002 - ukończyła studia w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu


W 2002 r. ukończyła studia w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i podjęła działalność jako konserwator-restaurator dzieł sztuki. Od 2003 r. jest uczestnikiem studiów doktoranckich z zakresu Nauk o Sztuce, Wydziału Sztuk Pięknych UMK, realizując badania nad zastosowaniem materiałów o strukturze włóknin do konserwacji strukturalnej podobrazi płóciennych, ze szczególnym naciskiem na określenie możliwości opracowania alternatywnej metody wykonywania reperacji lokalnych podobrazi płóciennych masą włóknistą. W roku 2007 zatrudniona w Zakładzie na stanowisku asystenta. Aktualnie główny nurt badań skupia wokół nowych metod i urządzeń do konserwacji strukturalnej i badań reakcji podobrazi płóciennych obrazów sztalugowych, co jest związane bezpośrednio z realizowaną przez nią pracą doktorską. Prowadzi równocześnie badania budowy technicznej obrazów i obiektów polichromowanych. Szczególnym zainteresowaniem darzy historię i technologię malarskich technik dekoracyjnych (tj. marmoryzacje, mazerunki, malarstwo na szkle, itp.). Pod kierunkiem prof. dr Bogumiły Rouby bierze udział w interdyscyplinarnym projekcie badawczo-konserwatorskim w Kaplicy Grobu Pańskiego kościoła NMP w Toruniu, badaniach klimatycznych (prowadzonych m.in. w kościele Wniebowzięcia NMP, kaplicy na Barbarce oraz Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu), a także uczestniczy w pracach zespołowych nad stworzeniem elektronicznej wersji Schematu Dokumentacji Konserwatorskiej (programu "Kreator Dokumentacji v. 1.0").


Zobacz także:

do góry