Tomaszewska-Szewczyk Alina

Konserwator, specjalizacja konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych


Doktor Alina Tomaszewska-Szewczyk studia wyższe ukończyła w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalizacja konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Pracę magisterską "Odsalanie kamieni porowatych przy pomocy jonitów" napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Wiesława Domasłowskiego. W 2005 roku ukończyła Studium Podyplomowe Konserwacji Zabytków Metalowych (UMK, Wydział Sztuk Pięknych). Rok później obroniła pracę doktorską pt. "Problematyka konserwatorska mosiężnych gotyckich płyt nagrobnych", której promotorem jest dr hab. Janusz Krause, prof. UMK. Dysertacja poświęcona została technologii średniowiecznej stopów mosiężnych, technikom sporządzania płyt nagrobnych z mosiądzu, procesom ich niszczenia korozyjnego oraz metodom konserwacji.


Zobacz także:

do góry