Majewska Alicja


Urodziła się w Malborku. W latach 1975-1980 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. W roku 1980 rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom artystyczny w pracowni prof. Adolfa Ryszki otrzymała w 1986 roku. Od tegoż roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
W 2006 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie rzeźby. Prowadzi zajęcia z rzeźby dla studentów kierunku Konserwacja i Restauracja Rzeźby i Detalu Architektonicznego.
Zajmuje się medalierstwem, małą formą i rzeźbą.
Prace w zbiorach: Muzeum Uniwersyteckiego UMK w Toruniu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Centrodantesca w Rawennie, Śląskiej Galerii Rzeźby.
Prace swoje prezentowała na 8 wystawach indywidualnych oraz na 51 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Liczne udziały w konkursach i przeglądach medalierstwa w Polsce i za granicą.


Nagrody i wyróżnienia:


1992, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - Dzieło Roku, toruński przegląd środowiskowy
1997, 1999 - Annale Sztuki - wystawa środowiskowa, Toruń, wyróżnienia
1996 - 1000-lecie Miasta Gdańska – Ogólnopolski Konkurs Medalierski, Gdańsk, wyróżnienie
2000 - 80-Lecie Morskiego Instytutu Rybackiego - ogólnopolski konkurs na projekt medalu, II nagroda
2002 - Konkurs Na Małą Formę Rzeźbiarską, Toruń, II nagroda
2006 - Rocznica Wydarzeń Węgierskich – międzynarodowy konkurs medalierski, Budapeszt, II nagroda
2007 - I Triennale Rzeźby Plenerowej - międzynarodowy konkurs, Katowice, wyróżnienie
2005 - Stypendystka m. Torunia
Wyróżnienia Rektora UMK za działalność naukową i artystyczną 1997, 2003, 2006, 2007


Zobacz także:

do góry