Kamiński Sławomir A.

Konserwator dzieł sztuki

Dyplom: 1996 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu


W 1996 r. obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem Ocena przydatności LEDANÓW do podklejania odspojonych tynków będących podłożem malowideł ściennych, pisaną pod kierunkiem prof. dr M. Roznerskiej i dr. R. Rogala oraz pracę dyplomową realizowaną pod kierunkiem prof. dr B. Rouby, uzyskując tytuł magistra sztuki w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. W 1997 r. zatrudniony został w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na stanowisku asystenta.
Od 1997 r. jest członkiem Rady Konserwatorskiej przy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. W ramach pracy w Komisji Konserwatorsko-Budowlanej (1997-1999), a po przekształceniu – w Radzie Konserwatorskiej (od 1999 r.) przy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. W 2004 r. otworzył przewód doktorski na temat Problematyka technologiczna i konserwatorska w malarstwie Aleksandra Kobzdeja pod kierunkiem dr. hab. D. Markowskiego.
Główne zainteresowania i problemy badawcze Sławomira Kamińskiego skupione są wokół technik malarskich i problemów konserwatorskich polskiego malarstwa współczesnego, badań nad opracowaniem metod konserwacji witrochromii (obrazów malowanych na odwrociu szkła na zimno), badań nad opracowaniem metod dublowania obrazów malowanych na podobraziach łączonych, kontynuacją prac nad opracowaniem komputerowej bazy danych o obiektach przechowywanych i konserwowanych w Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.
Jest współorganizatorem, z ramienia Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, wystawy Polskie ośrodki kształcenia artystów-konserwatorów 1998, prezentowanej na międzynarodowych targach konserwatorskich Denkmal 1998 w Lipsku, w Fachhochschule w Hildesheim oraz w Rzymie, która zaowocowała otrzymaniem przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika złotego medalu Targów Denkmal 1998 za międzynarodową współpracę Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa z Niemieckim Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Fuldzie przy realizacji badań i konserwację Kościoła Pokoju w Świdnicy.
Był również współorganizatorem i komisarzem z ramienia Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, wystawy Polskie ośrodki kształcenia artystów-konserwatorów '2000, prezentowanej na międzynarodowych targach konserwatorskich Denkmal '2000 w Lipsku (złoty medal Targów dla polskich uczelni kształcących artystów-konserwatorów), w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Archiwum Królewskim w Maastricht w ramach dni kultury polskiej (listopad 2000); w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (styczeń/luty 2001); na Conservatio '2001 (luty 2001) – wyróżnienie specjalne od organizatorów targów oraz wyróżnienie od Prezydenta Torunia za najciekawsze stoisko targów; w Museum Europäischer Kulturen w Berlinie (maj 2001); na IV Targach Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki w Krakowie (czerwiec 2001).
Współorganizacja wystaw Dyplom 1999, 2000, 2002, 2003 (komisarz z ramienia ZKMiRzP), 2001 (komisarz z ramienia Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa); współorganizacja wystaw ZKMiRzP na Conservatio 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 Współorganizacja z ramienia ZKMiRzP konferencji oraz wystawy towarzyszącej konferencji ENCORE 2003.


Nagrody i wyróżnienia:


2000 – II nagroda w konkursie Dzieło roku 1999 jako członek zespołu pod kierunkiem prof. dr M. Roznerskiej za prace konserwatorskie i restauratorskie przy konserwacji malowidła "Sąd Ostateczny" w katedrze ŚŚ. Janów w Toruniu
2001 – Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej w roku akademickim 2000/2001
2003 – Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa" oraz nominacja do tytułu „Modernizacja roku 2003" za opracowanie projektu i wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz rekonstrukcji wystroju Sali Zebrań dawnej Remizy Strażackiej we Włocławku


Zobacz także:

do góry