Jutrzenka-Supryn Dorota

Konserwatorka dzieł sztuki

Dyplom: 1994 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu


Doktor Dorota Jutrzenka-Supryn ukończyła studia wyższew Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry w 1993 r. Jej praca dyplomowa dotycząca konserwacji XVII wiecznego, ozdobnego rzędu końskiego była eksponowana na Ogólnopolskiej Wystawie Dyplom 1994, a praca magisterska dotycząca badań nad zastosowaniem związków silikonowych w konserwacji skóry zabytkowej została nagrodzona nagrodą im. L. Torwirta. Od  roku 1993 do dnia dzisiejszego zatrudniona jest w  Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu  jako asystent naukowo-dydaktyczny. W styczniu 2006 r. obroniła pracę doktorską pt. Problemy konserwacji map kolorowanych grynszpanem. W dysertacji tej zajęła się zagadnieniami niszczenia papierowego podłoża przez pigment miedziowy – grynszpan oraz  opracowaniem  metody konserwacji zabytków kartograficznych  z  tym  zniszczeniem.


Zobacz także:

do góry