Gralińska Aleksandra

Konserwatorka dzieł sztuki


Pracownik Wydziału Sztuk Pięknych. Zainteresowana problematyką konserwatorską i technologiczną pomników wykonanych ze sztucznego kamienia. Prowadzi badania nad procesami niszczenia żelbetowych monumentów,  skutecznością hamowania korozji prętów zbrojeniowych w pomnikach żelbetowych. Brała udział w pracy zespołowej pod kierownictwem prof. Jadwigi W. Łukaszewicz Badania konserwatorskie przy elewacjach Konkatedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu (2006), w pracy zespołowej pod kierownictwem prof. Jadwigi W. Łukaszewicz Badania konserwatorskie stanu zachowania przedproży kamienic przy Długim Targu 1–10 w Gdańsku (2006), za którą JM Rektor UMK przyznał nagrodę zespołowa II za osiągnięcia naukowe. Uczestniczyła w kilku konferencjach naukowych związanych z profilem jej zainteresowań badawczych.


Zobacz także:

do góry