Kołodziej Adam

Architekt

Data urodzenia: 1938 r.

Miejsce urodzenia: Lwów

Dyplom: 1969 – Wydział Architektury


13 IV 1940 r. został wraz z rodziną wywieziony do Kazachstanu, do kraju powrócił pod koniec 1945 r. Skończył szkołę podstawową w Markowej, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Po maturze studiował na Wydziale Łączności (Elektroniki), oraz odbył czynną służbę wojskową. W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Architektury i zamieszkał w Toruniu. W 1978 r. ukończył dwuletnie studium podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1969-1971 był inżynierem budowy w Kombinacie Budowlanym. Pracował również jako asystent projektanta w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego (1971-1972). Od roku 1972 aż do 1985 był zatrudniony na stanowisku projektanta w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" Toruń. W latach 1985- 1994 został współwłaścicielem i prezesem Autorskiej Spółki Projektowej "Arkon". Od 1994 r. prowadzi Pracownię Projektów Architektury.


Zobacz także:

do góry