Bystroń-Kwiatkowska Anna

Konserwatorka dzieł sztuki

Data urodzenia: 28 IX 1938 r.

Miejsce urodzenia: Toruń

Dyplom: 1961 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, w zakresie technologii i technik malarskich


W latach 1961-1986 r. była zatrudniona w PP Pracowniach Konserwacji Zabytków w Toruniu, a od 1975 r. została kierownikiem Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki. W 1973 r. Ukończyła Podyplomowe Studium Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach 1983-2000 była rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki, od 1991 r. rzeczoznawcą Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich artystów Plastyków.
Brała udział w opracowywaniu ofert, programów prac oraz nadzorów nad pracami konserwatorskimi w Lubece, Rydze, Tallinie, Algierze i Quedlinburgu. Uczestniczyła w komisjach konserwatorskich na terenie Torunia, poznania, Włocławka i innych miejscowości. Sprawowała nadzory nad kompleksowymi pracami w kościołach Diecezji Włocławskiej i Toruńskiej.


Członkostwo w organizacjach:


Stowarzyszenie "Dziedzictwo Torunia"


Nagrody i odznaczenia:


Srebrny Krzyż Zasługi
Zasłużony Działacz Kultury
Medal z okazji wpisania Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO


Zobacz także:

do góry