Flik Józef

1263211997011.jpg

Artysta malarz, konserwator, profesor zwyczajny

Data urodzenia: 1936 r.

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Dyplom: 1957 – Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, UMK w Toruniu, malarstwo

Debiut:

1957 –  Bydgoszcz, konserwacja stropu w kościele Klarysek z XVII w.


W 1957 r., po studiach magisterskich na Wydziale Sztuk Pięknych – Studium Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa podjął pracę w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie zorganizował od podstaw Pracownię Konserwacji Malarstwa i Rzeźby. W 1967 r. został głównym konserwatorem Muzeum Okręgowego w Toruniu, a od 1979 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych, wicedyrektorem Muzeum ds. naukowych. W 1984 r. przeszedł do pracy w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na stanowisko docenta. Przewód kwalifikacyjny II st. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (habilitacja) otrzymał w 1987 r., tytuł profesora uzyskał w 1994 r., a profesorem zwyczajnym został w 2000 r.
W latach 1987-1991 był zastępcą dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, a dyrektorem w latach 1991-1999. W kadencji 1999-2002 był prodziekanem, a w latach 2002-2005 został dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1992 r. piastuje stanowisko kierownika Zakładu Technologii i Technik Malarskich.
Konserwator dzieł sztuki i znawca dawnych technologii i technik malarskich, zrealizował ponad sto prac konserwatorskich w kraju i za granicą (Wilno, Nowy Jork) oraz dziesiątki kopii i rekonstrukcji malarskich. Prowadził badania, wykłady oraz seminaria z technik malarstwa sztalugowego, ściennego oraz rzeźby polichromowanej. Na szczególną uwagę zasługują jego badania nad toruńskim malarstwem portretowym i epitafijnym z XVI i XVII w., w tym nad portretami Mikołaja Kopernika. Zrekonstruował pierwotny wygląd wizerunku M. Kopernika z konwalią z 1585 r. Pierwszy taki portret otrzymał z rąk autora Ojciec Święty Jan Paweł II, we Włocławku w 1991 r. Portret ten aktualnie znajduje się w Domu Pielgrzyma w Rzymie. Na krajowych i międzynarodowych konferencjach wygłosił szereg odczytów na tematy związane z działalnością konserwatorską i badaniami technologicznymi m.in. w Krakowie, Warszawie, Pradze, Wilnie, Nowym Jorku oraz Kurytybie i Sao Paulo w Brazylii, w Paryżu w Luwrze na temat polskiego szkolnictwa konserwatorskiego w Toruniu, Warszawie i Krakowie.
W 2004 r. w Watykanie podczas wręczania doktoratu honoris causa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II  przez Senat UMK, JM Rektor UMK - prof. Jan Kopcewicz wręczył Papieżowi Janowi Pawłowi II także obraz Chrystus na Drzewie Życia autorstwa prof. Józefa Flika. Obecnie dzieło znajduje się w Instytucie Naukowym blisko Zamku Świętego Anioła w Rzymie.


Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:


1974 – Srebrny Krzyż Zasługi
1990 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1995 – Nagroda za II Annale ZPAP w Toruniu i tytuł Praca Roku 1994
1997 – Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami
1998 – Medal Edukacji Narodowej
2004 – Medal za zasługi położone dla rozwoju uczelni
2007 – Odznaka honorowa – Zasłużony dla Kultury Polski, nadana przez Ministra Kultury i Sztuki
2007 – Medal za Zasługi dla Miasta Torunia
2008 – Odznaczenie nadane przez Papieża Benedykta XVI Pro Ecclesia et Pontifice
Nagrody i wyróżnienia JM Rektora UMK za działalność dydaktyczną i naukową: 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004


Zobacz także:

do góry