Lubawy Andrzej

1265198460andrzejlubawy(wsrodku).jpg

Kolekcjoner sztuki

Data urodzenia: 1951 r.

Miejsce urodzenia: Gniezno

Dyplom: Chemia oraz studia podyplomowe z Muzealnictwa

Debiut:

2001 – Toruń, Galeria "Arsenał", Wystawa towarzyszyła ogólnopolskiej konferencji Smak artystyczny i znawstwo sztuki


W 2003 r. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność edukacyjną i kulturalną w obiekcie "Szkoły Laboratorium" państwa Nalaskowskich. Zorganizowało kilka wystaw oraz spotkania z artystami. Fascynacja kolekcjonerska Andrzeja Lubawego zaczęła się od numizmatyki. Malarstwo, grafikę, rysunek zaczął zbierać później. Kolekcja składa się z dzieł artystów toruńskich, w większości związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym twórczość Stanisława Borysowskiego, Tymona Niesiołowskiego, Waldemara Woźniaka, Lecha Wolskiego, Piotra Firleja, Bronisława Jamontta, Jerzego Hoppena, Barbary Narębskiej-Dębskiej, Zygmunta i Józefa Kotlarczyków, Edwarda Kuczyńskiego, Edmunda Piotrowicza, Szymona Szumińskiego, Gabrieli i Leszka Kiljańskich i wielu innych). Ma ona charakter otwarty i stale jest powiększana. Kolekcjoner dąży do tego, aby stała się ona ogólnie dostępną samodzielną jednostką.


Członkostwo w organizacjach:


Od 2002 – Prezes Stowarzyszenia Artyści Szkoły Toruńskiej


Zobacz także:

do góry




Ankieta


Galeria


Recenzje


Wystawy kolekcji



Andrzej Lubawy (pierwszy z prawej)