Szkolna orkiestra dęta


Szkolna orkiestra dęta przez Zespole Szkół Samochodowych powstała w 1974 r. Obecnie zespół liczy 100 członków, w tym 60 koncertujących. Od 2003 r. kapelmistrzem jest Jacek Kałamarski, a współpracują z nim instruktorzy: Jerzy Derkowski i Stanisław Daszkowski. Repertuar orkiestry obejmuje pieśni patriotyczne, kolędy, melodie ludowe i rozrywkowe. Muzycy uczestniczą w różnych festynach, rajdach oraz imprezach pozaszkolnych m.in. festynie organizowanym przez Wydział Zdrowia na toruńskim Tor-Tor, koncercie na Rynku Nowomiejskim z Okazji „Jarmarku Katarzyńskiego”, Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu, 25-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. W 1999 r. występowali na toruńskim lotnisku podczas wizyty w Toruniu papieża Jana Pawła II.


Zobacz także:

do góry