Cwynar Jarosław

1301571917cwynarjaroslaw.jpg

Animator kultury, nauczyciel języka polskiego

Dyplom: 1989 - Filologia polska, UMK, 1991 - Podyplomowe Studium Filologii Polskiej, 1994 - Podyplomowe Studium Etyki


Nauczyciel dyplomowany języka polskiego w Szkole nr 28 na toruńskiej Skarpie, przez kilka lat także jej wicedyrektor. Jeszcze jako student toruńskiej  polonistyki przez trzy lata szefował grupie poetyckiej o nazwie Studencka Rada Literacka. Reaktywował też  na krótko Toruński Maj Poetycki. Po studiach poezję zamienił jednak na dydaktykę i działalność kulturalno-teatralną, która pochłonęła go całkowicie. Twórczość poetycką zarzucił tak dalece, że swoje wiersze po prostu zniszczył. Jako nauczyciel języka polskiego uzyskuje bardzo wysokie wyniki nauczania, toteż jego podopieczni bez problemów zdają egzaminy do szkół średnich, a od kilku lat osiągają wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Figuruje też w ewidencji egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w części humanistycznej. Uczestnik niezliczonej ilości szkoleń, kursów i warsztatów podnoszących jakość pracy szkoły i nauczyciela, ale także związanych z teatrem, dramą czy w zakresie reżyserii i pisania scenariuszy. Gra na gitarze i jako wychowawca opracowuje dla swoich uczniów śpiewniki klasowe. Od wielu lat organizuje wycieczki, wyjazdy i wyjścia do teatrów w Polsce. Był inicjatorem udziału szkoły w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą", koordynował realizację wszystkich zadań w Zespole Szkół nr 28 i obie szkoły – podstawowa i gimnazjum uzyskały certyfikat "Szkoły z klasą" w 2003 r. Kilka razy pełnił funkcję jurora w konkursach literackich i teatralnych, od lat też współpracuje z toruńskimi instytucjami kultury. W jego klasie wisi ok. 30 dyplomów z festiwali teatralnych, w których uczestniczył wraz ze swoim szkolnym zespołem. Swój dorobek artystyczny zawarł w książce "Szkolny Teatr Maska w trzech aktach". Miłośnik literatury, szczególnie polskiej, filozofii i piosenki poetyckiej. Pasjonat turystyki górskiej i sportu.


Zobacz także:

do góry
Dorobek organizacyjnyPierwszy skład "Maski" po premierze


Wspólne zdjęcie z zespołem "Stare Dobre Małżeństwo"


Spotkanie z Arturem Barcisiem i Zygmuntem Kęstowiczem

Szkolny teatra Maska w trzech aktach


Scena zbiorowa