Meissner Krystyna

Reżyser, dyrektor teatrów, twórca międzynarodowych festiwali "Kontakt" w Toruniu i "Dialog" we Wrocławiu.

Data urodzenia: 1933

Dyplom: : filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Reżyserii Teatralnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie


Zanim rozpoczęła w 1983  trzynastoletnią współpracę z toruńską sceną, którą objęła po Marku Okopińskim, pracowała kolejno w:


- Teatrze Aleksandra Węgierki w Białymstoku (1962 – 1964) jako reżyser
- Teatrze Polskim w Bydgoszczy (1965 – 1968) jako reżyser
- Teatrze im. W. Horzycy (1968 – 1969) jako reżyser
- Teatrze Polskim w Warszawie (1970 – 1980) jako reżyser
- Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze (1970 – 1980) jako dyrektor artystyczny i naczelny.
Po odejściu z Torunia zaangażowana została w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (1996 – 1998) jako dyrektor naczelny i artystyczny. Od 1999  jest dyrektorem naczelnym i artystycznym we Wrocławskim Teatrze Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego. Krystyna Meissner wyreżyserowała ponad sto przedstawień, jednak jej artystyczny dorobek obejmuje także adaptacje (Teatr to świątynia wg Bułhakowa, Czarodziejski flet W.A. Mozarta, Królowa Elfów wg Henry’ego Purcela, Mała apokalipsa T. Konwickiego), opracowanie plastyczne (Warszawianka S. Wyspiańskiego), opracowanie muzyczne (Niepokoje wychowanka Torlessa, Fernando Krapp napisał do mnie ten list), przekład (Amerykański blues), układ tekstu (Balladyna J. Słowackiego). K. Maissner jest ponadto pomysłodawcą festiwali teatralnych: toruńskiego „Kontaktu” i wrocławskiego „Dialogu”.
Pytana o „Dialog”, mówi tak:


Mnie w ciągu ostatnich sezonów uderzyło, jak wiele powstających w Europie spektakli krąży wokół uczucia niepokoju. Obawy. Lęku przed zmianą, która nadchodzi, a której ciągle nie potrafimy nazwać. Stąd zaczerpnięte od Marii Janion hasło tegorocznej edycji "Wobec zła". Tak jak przy poprzednich odsłonach mówiliśmy m.in. o przemocy czy nowych formach w sztuce, tak teraz czuję, że ma sens dyskusja wokół różnych oblicz przybieranych przez zło. I właśnie w tym "dialogu" widzę swój maleńki wkład w to, co jak najszybciej powinno się dokonać w Polsce; w naukę samodzielnego, krytycznego myślenia. Wiem, że najpierw byliśmy przez lata zniewoleni, a potem łatwo daliśmy się ponieść lenistwu. Ale ciągle próbuję podsuwać motywację, prowokować do wyjścia z tego marazmu. Chciałabym, byśmy samodzielnie osądzali rzeczywistość, byli tolerancyjni, skłonni do konsensusu... Takie marzenie...
Źródło: Gazeta Wyborcza
Joanna Derkaczew, Teatr zmaga się ze złem, Gazeta Wyborcza, 2009-10-09 17:01


Nagrody i odznaczenia:


1980 - nagroda dla przedstawienia i za reżyserię Pluskwy Włodzimierza Majakowskiego w Teatrze Dramatycznym w Elblągu - XXII Festiwal Teatrów Polski Północnej, Toruń
1985 - nagroda za reżyserię Balladyny Juliusza Słowackiego w Teatrze im.W. Horzycy w Toruniu - XXVII Festiwal Teatrów Polski Północnej
1987 - Nagroda za reżyserię przedstawienia Zmierzch Izaaka Babla w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu, XXIX Festiwal Teatrów Polski Północnej
1988 - Nagroda zespołowa Prezydenta Miasta Torunia za przedstawienie Hamlet
1988 - Nagroda tygodnika "Przyjaźń" za reżyserię sztuki Zmierzch
1992 – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
1994 - nagroda "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" w Bydgoszczy
1995 - Paszport tygodnika "Polityka" w dziedzinie teatru za rok 1994 - za stworzenie teatralnego festiwalu "Kontakt" w Toruniu
1996 - Dyplom MSZ za wybitne zasługi dla kultury polskiej w świecie
1996 - Nagroda Wojewody Toruńskiego
1997 - Nagroda Sekcji Krytyki Polskiego Ośrodka ITI za wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury teatralnej w świecie
1997 - Złota Kareta - nagroda redakcji "Nowości" za sukces w minionym roku, za objęcie najbardziej prestiżowej sceny w kraju, Starego Teatru w Krakowie i za sukces festiwalu Kontakt w Toruniu
2000 - Nagroda Wojewody Dolnośląskiego, Wrocław
2002 - Statuetka Fredry, nagroda honorowa Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, za najciekawsze wydarzenie sezonu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Dialog"
2002 - Dolnośląski Brylant Roku (plebiscyt) w kategorii Wydarzenie Kulturalne Roku za zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Dialog"
2009 - Nagroda za reżyserię przedstawienia Np. Majakowski w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu - IV Ogólnopolski Konkurs na Teatralną Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej


Odznaczenia


1982 - Zasłużony Działacz Kultury
2005
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi dla polskiego teatru, za osiągnięcia w pracy artystycznej"


Zobacz także:
Teatr im. Wilama Horzycy

do góry