Kowalik Wanda

Organizator życia kulturalnego

Data urodzenia: 1946

Data śmierci: 2010

Dyplom: Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania UMK Toruń


Urodziła się na wsi pod Lipnem, ale całe dorosłe życie związała z Toruniem, który był jej ukochanym miastem. Karierę zawodową rozpoczęła w administracji  Merinotexu, jednak zawsze ciągnęło  ją w stronę kultury. Wieloletni wicedyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu  i dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.
Po przejściu na wcześniejszą emeryturę reaktywowała działalność Fundacji Odnowy Zabytków Torunia im. prof. Jerzego Remera. Organizowała  co roku Dni Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, włączając do tego Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Była pomysłodawcą Święta Ulicy Przedzamcze, przy której mieści się siedziba Fundacji. Niestrudzony propagator idei odnowy zabytków, nie tylko Torunia. Jeździła do gmin przekonywać o konieczności ochrony dziedzictwa, uczyła miłości do „małych ojczyzn” i ich dorobku kulturalnego. Współpracowała ze szkołami, zwłaszcza z Zespołem Szkół Nr 2 w Toruniu, z którą organizowała co roku konkurs fotograficzny dokumentujący urodę miast i ich zabytków.


Zobacz także:

do góry