Tokarski Witold

Aktor Teatru im. Wilama Horzycy, kolekcjoner, pedagog

Data urodzenia: 1931

Miejsce urodzenia: Kielce

Dyplom: 1954 - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Kraków

Debiut:

Filip w Dożywociu Aleksandra Fredry, w reżyserii Ireny Byrskiej, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach


Aktor emerytowany, jednak, jak sam o sobie mówi, „w dyspozycji Teatru”, z którym związany był przez 37 lat tj. od 1959 r. do1996 r. Zanim zaangażowany został w teatrze toruńskim, przez pięć lat występował w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w rodzinnych Kielcach. W Toruniu zadebiutował od razu rolą tytułową w dramacie Shakespeare’a Romeo i Julia. Zagrał blisko 200 ról, w tym m.in. Gustawa w Dziadach Mickiewicza, Pana Młodego w Weselu Wyspiańskiego czy Petrucia w Poskromieniu złośnicy Shakespeare’a . Dokonania aktorskie W. Tokarskiego były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na festiwalach i konkursach. Współpracował też z telewizją i filmem, m.in. zagrał gen. Sławoja Składkowskiego w telewizyjnej adaptacji dramatu Emila Zegadłowicza Domek z kart. W latach 1965 - 1980 pełnił funkcję sekretarza generalnego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Teatrów Polski Północnej. Z jego inicjatywy wydane zostały medale i znaczki z okazji X, XV i XX –lecia Festiwalu. Od początku pobytu w Toruniu zaangażował się w pracę pedagogiczną: współpracował ze szkołami podstawowymi, średnimi oraz ze studentami. Jego podopieczni zdobywali laury na konkursach recytatorskich. Wykładał retorykę, uczył dykcji studentów Prawa i Administracji UMK. Prowadził studencki kabaret „Globusik”. Przez wiele lat prowadził zespoły recytatorskie i teatralne w Technikum Cukrowniczym i późniejszym Technikum Przemysłu Spożywczego oraz zajęcia z kultury żywego słowa w Studium Nauczycielskim w Toruniu i dramowe na Wydziale Terapii Zajęciowej w Medycznym Studium Zawodowym. Swoje umiejętności i wiedzę przekazuje również obecnie, współpracując ze szkołami podstawowymi, a także ze studenckim radiem „Sfera” - od 2004 r. prowadzi zajęcia z wymowy i uczy adeptów dziennikarska pracy z mikrofonem. Numizmatyk, znawca polskich medali i odznaczeń. Przez 27 lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Toruńskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jak sam podkreśla, z Toruniem związał swoje życie i pracę, więc zawsze chętnie służy radą młodym adeptom sztuki i uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.


Nagrody i odznaczenia:


1964 - wyróżnienie za rolę Bogdana w przedstawieniu Rok 1944 Józefa Kuśmierka w teatrze im. W. Horzycy - VI Festiwal Teatrów Polski Północnej
1969 - Nagroda za rolę Wielkiego Księcia Konstantego w Kordianie Juliusza Słowackiego w Tetrze im. W. Horzycy
1970 - Złota Maska - w plebiscycie "Dziennika Wieczornego”
1994 - Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
2006 - Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
1964 - Odznaka Janka Krasickiego
1969 - Srebrny Krzyż Zasługi
1970 - Odznaczenie Za Zasługi dla Województwa Bydgoskiego
1971 - Brązowy Medal za Zasługi Obr. Kraju
1972 - Odznaczenie Zasłużonego Działacza ORMO
1973 - Odznaka Zasłużony Działacz Kultury
1974 - Odznaka X lat w Służbie Narodu
1976 - Medal 30 -lecia PRL
1976 - Złoty Krzyż Zasługi
1978 - Złota Odznaka ZNP
1978 - Odznaczenie Za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego
1979 - Odznaczenie Za zasługi dla Kielecczyzny
1979 - Odznaczenie Zasłużony dla Województwa Toruńskiego
1983 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1985 - Medal 40 -lecia PRL


Zobacz także:
Teatr im. Wilama Horzycy

do góry