Kozanecka Otylia

1264418468kozanecka-05.jpg

Konserwator dzieł sztuki

Data urodzenia: 1946 r.

Miejsce urodzenia: Janczowa

Dyplom: 1970 – UMK w Toruniu

Debiut:

1970 – Toruń


Otylia Kozanecka przybyła do Torunia w 1965 r., po ukończeniu nauki w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie, by podjąć studia związane z konserwacją zabytków, a w 1970 r. rozpocząć pracę zawodową. Jako długoletni pracownik firm o profilu konserwatorskim, głównie Przedsiębiorstwa Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, uczestniczyła w dużej ilości realizacji na terenie Torunia. Były to prace prowadzone w gotyckich kamienicach z zabytkowym malarstwem ściennym i polichromowanymi stropami. Podobne zagadnienia, związane z polichromią ścienną, realizowała we wnętrzu katedry św. Janów oraz na stropach i ścianach reprezentacyjnych sal oraz w Wysokiej Sieni i klatce schodowej Dworu Artusa. Brała także udział w konserwacji ołtarza głównego w kościele Ducha Św., po pożarze świątyni. Uczestniczyła również w pracach konserwatorskich w wielu obiektach świeckich i sakralnych na terenie kraju oraz za granicą. W latach 1997-2007 pracowała jako nauczycielka historii sztuki w Studium Policealnym o profilu plastycznym w Toruniu. Obecnie zajmuje się głównie konserwacją obrazów sztalugowych. Specjalizuje się w konserwacji malarstwa sztalugowego i ściennego oraz drewnianej rzeźby polichromowanej.


Zobacz także:

do góry
Ankieta


GaleriaPo obronie pracy magisterskiej, wraz z kolegami i koleżankami (druga od lewej), 1970 r.


Podczas konserwacji XVIII-wiecznych malowideł plafonowych w pałacu Augustusburg, Brühl (Niemcy), prowadzonej przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdańsku, 1976 r.


W trakcie przygotowywania projektu rekonstrukcji polichromii w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu, w ramach prac prowadzonych przez Pracownie Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. w Toruniu, 1994 r.