Basiul Elżbieta

1509649929prof.elzbietabasiul-fotandrzejromanski1a.jpg

Konserwatorka dzieł sztuki, profesor UMK

Dyplom: 1984 – UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej


W latach 1979-1984 studiowała konserwację i restaurację dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1984 uzyskała dyplom z zakresu konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej, który został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki.
Od 1984 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. W 1997 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na podstawie rozprawy pt. Problem barw w retuszu obrazów sztalugowych malowanych w technice wielowarstwowej. W 2005 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja dzieł sztuki, na podstawie dorobku konserwatorskiego oraz rozprawy: Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną z bazyliki katedralnej we Włocławku. Od 1 I 2007 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, gdzie w 2009 r. uzyskała stanowisko profesora UMK.
Elżbieta Basiul prowadzi działalność konserwatorską w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej, wykonuje kopie obrazów sztalugowych oraz zajmuje się badaniami technologicznymi dzieł sztuki. Jest konsultantem powoływanym w trakcie realizacji prac konserwatorskich. Wykonuje ekspertyzy technologiczno-konserwatorskie dzieł sztuki. Brała udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, wystawach konserwatorskich, a także uczestniczy w działalności popularyzatorskiej m.in. wielokrotnie występując na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.


Nagrody i wyróżnienia:


1999 – Tytuł "Dzieło Roku 1998" Okręgu Toruńskiego ZPAP
1999 – Nagroda na VI Annale ZPAP w Toruniu za konserwację gotyckiej płaskorzeźby Wielka Święta Rodzina z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie
2004 – Wyróżnienie na XXX konkursie "Dzieło Roku 2003" Okręgu Toruńskiego ZPAP w Toruniu, za konserwację ołtarza głównego z kaplicy szpitalnej pw. św. Doroty w Żaganiu
2004 – Wyróżnienie zespołowe JM Rektora UMK za działalność organizacyjną w roku 2003
2005 – Nagroda indywidualna III st. JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-artystycznej w roku 2005


Zobacz także:

do góry