Krzywka Ryszard

1263203810skan08.jpg

Artysta grafik

Data urodzenia: 7 VIII 1925 r. - zm. 25 I 2009 r.

Miejsce urodzenia: Nowy Targ

Dyplom: 1953 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, grafika


Ryszard Krzywka był jedną z najważniejszych postaci "Grupy Toruńskiej," skupiającej twórców z różnych dziedzin sztuki.
W 1947 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krynicy i podjął pracę nauczyciela w szkole w Powroźniku. Potem przeniósł się do Torunia, gdzie w 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W czasie studiów, w 1951 r., został zatrudniony jako zastępca asystenta w Katedrze Grafiki. Dyplom z zakresu grafiki uzyskał w 1953 r. w pracowni Jerzego Hoppena. W latach 1966-1969 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1969-1972 i 1975-1981 dziekana Wydziału Sztuk Pięknych. Jednocześnie w latach 1965-1987 sprawował stanowisko kierownika Pracowni Wypukłodruku, a od 1979 do 1989 r. kierownika Zakładu Grafiki. W latach 1972-1975, w ramach umów międzynarodowych, przebywał na Kubie, gdzie pełnił obowiązki dydaktyczne w Narodowej Szkole Sztuki w Hawanie (ENA) i Szkole Projektowania Graficznego (Escuela de Diseño) oraz funkcję doradcy w Ministerstwie Kultury i Sztuki do spraw reorganizacji szkolnictwa plastycznego tego kraju. Po powrocie ponownie została mu powierzona funkcja dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK, którą pełnił do 1981 r. Od 1978 r. decyzją Międzynarodowej Komisji kwalifikacyjnej powołany jako ekspert ONZ do spraw plastyki. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Był promotorem około stu dyplomów magisterskich z zakresu grafiki artystycznej. Uczestniczył w wielu komisjach i zespołach uniwersyteckich, ministerialnych, i gremiów środowiskowych Torunia. W czasie swojego życia odbył liczne podróże artystyczne po krajach Europy, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji Środkowej.
Tworzył przede wszystkim oszczędne, zgeometryzowane prace w technice linorytu, wykonywał także ekslibrisy. Od 1953 r. brał udział w licznych wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych, okolicznościowych, festiwalach, jubileuszach i konkursach organizowanych w kraju oraz wielu zbiorowych wystawach zagranicznych organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Związek Polskich Artystów Plastyków, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików m.in. w Japonii, byłym ZSRR, Turcji, Mongolii, Indiach, Szwecji, Finlandii, Danii, międzynarodowych wystawach zagranicznych w Anglii, Belgii, Holandii, Francji, Włochach, byłym NRD, RFN, Hiszpanii, byłej Czechosłowacji, Węgrzech, Bułgarii, Austrii, Jugosławii, Syrii, Kongu, Nigerii, Angoli, Egipcie, Urugwaju, Wenezueli, Argentynie, Kanadzie, Meksyku, Kubie, Stanach Zjednoczonych, Australii. Ogółem uczestniczył w około 220 wystawach krajowych i przeszło stu międzynarodowych wystawach zagranicznych. Ma na swoim koncie również dwieście dwadzieścia wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego, muzeów w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Szczecinie, Nowym Sączu, Lublinie, Muzeum Wojska Polskiego, Niepodległości, Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, Bibliotece Uniwersyteckiej w Liverpool, Muzeum Królewskim w Sztokholmie, Bibliotece Uniwersytetu w Cambridge, Muzeum Miasta w Liege, Muzeum miasta w Skopie, Muzeum Narodowym w Hawanie, w prywatnych kolekcjach i zbiorach.
Ryszard Krzywka zmarł 25 I 2009 r. w Toruniu. Został pochowany na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.


Nagrody i odznaczenia:


1965 – Srebrna odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich
1967 – Medal XXV-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
1970 – Złoty Krzyż Zasługi
1970 – Złota odznaka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
1971 – Medal XX-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
1973 – Medal Komisji Edukacji Narodowej (pamiątkowy) nadany przez Ministra Oświaty
1973 – Medal Moncady nadany przez Radę Ministrów Republiki Kuby
1977 – Indywidualna nagroda II st. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
1978 – Medal za zasługi dla obronności kraju
1978 – Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę w Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym
1979 – Medal Zasłużony dla Pomorskiego Okręgu wojskowego
1979 – Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę z Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym
1984 – Zasłużony Działacz Kultury - minister Kultury i Sztuki
1985 – Medal 40-lecia PRL
1985 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1986 – Medal 40-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
1986 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
1986 – Zasłużony dla miasta Torunia (wpis do Księgi)
1988 – Medal UMK za szczególne zasługi dla rozwoju Uczelni
1965-1987 Liczne nagrody Rektora UMK za wkład pracy w organizację i kierowanie Wydziałem oraz za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Liczne nagrody JM Rektora UMK za wkład pracy w organizację i kierowanie Wydziałem oraz za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w latach 1955-1988


Zobacz także:

do góry