Rubnikowicz Marek

Archeolog, doktor nauk humanistycznych, konserwator, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Data urodzenia: 1955 r.


Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, archeolog, doktor nauk humanistycznych. Od 1979 r. zatrudniony był na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1993 r. zajmował stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w Toruniu. W 1999 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Generalnego Konserwatora Zabytków. Po aresztowaniu Aleksandra Brody - ówczesnego Generalnego Konserwatora Zabytków jesienią 2001 r., przejął jego obowiązki, pełniąc je do czasu mianowania wiosną 2002 r. Generalnym Konserwatorem Zabytków Aleksandry Jakubowskiej. Od 4 VII 2002 r. pełnił funkcję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Toruniu. 1 I 2007 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu.


Nagrody:


2006 – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia w kategorii kultura i sztuka


Zobacz także:

do góry