Woźniak Michał

Historyk sztuki, muzealnik, dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, wykładowca

Data urodzenia: 1952 r.


Absolwent historii sztuki UMK w Toruniu. W latach 1971-1976 odbył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1986 r. otrzymał tytuł doktora nauk o sztuce za pracę Toruńskie monstrancje promieniste, napisaną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Historycznym. W latach 1987-1990 pełnił stanowisko starszego kustosza, a następnie w latach 1990-2000 był dyrektorem Muzeum Okręgowego w Toruniu. W latach 2000-2007 został kuratorem ds. badań i zbiorów artystycznych w Muzeum Zamkowym w Malborku. Od 2007 r. jest dyrektorem Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jest wykładowcą w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia z zakresu historii i zabytkoznawstwa rzemiosł artystycznych, złotnictwa i muzealnictwa. Jego zainteresowania badawcze skupione są na złotnictwie Prus Królewskich i Książęcych. Mieszka w Toruniu.


Zobacz także:

do góry