Zieliński Jacek

12628784754.jacekzieliŃski2007rokjac91.jpg

Artysta grafik

Data urodzenia: 24 VIII 1970 r.

Miejsce urodzenia: Grudziądz

Dyplom: 2006 – Studium Policealne w Towarzystwie Nowoczesnej Edukacji w Toruniu, grafika


Jacek Zieliński od 1997 r. mieszka w Toruniu. Jest z wykształcenia plastykiem-grafikiem. Tworzy przede wszystkim w technikach: suchej igły, suchorytu, miedziorytu, kolografii, monotypii i kolażu. Można właściwie powiedzieć, że tworzone przez niego prace, posiadają cechy charakterystyczne zarówno dla grafiki, jak i malarstwa. Dzięki połączeniu takich technik graficznych, jak np. suchoryt i monotypia, nadaje każdej stworzonej przez siebie pracy indywidualny charakter. W centrum jego estetycznych fascynacji znajdują się głównie Cztery Żywioły. Z reguły prace autorskie Zielińskiego pokazują przede wszystkim momenty przekroczenia siebie, prezentują chwilę fundamentalnej przemiany własnego ego, czy też przejścia z jednego do drugiego stanu emocjonalnego. Metamorfoza ta jest zazwyczaj gwałtowna i agresywna (stąd kolor i forma), bo tylko taka budzi z uśpienia i pozwala na wyłonienie nowej świadomości. Powiązana jest też z ofiarą i zaprzeczeniem. Niektóre z prac są też reinterpretacją symboli obecnych w kulturze. Inspiruje się również ludzką postacią, próbując oddać jej wrażeniowość i dynamikę... Podobny charakter mają prace zainspirowane zabytkową architekturą. Kilkusetletnie budynki wnikają w strukturę drzew, barwy obłoków i światła rozlewają się po dachach domów, katedr, wyznaczają kształt ulic. Jacek Zieliński zajmuje się również fotografią. Stosując różnego rodzaju filtry umieszczane przed obiektywem. Wykorzystując przede wszystkim techniki analogowe, kreuje oniryczne, płynne wizerunki ludzkich postaci, przestrzeni i przedmiotów. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy (Niemcy, Francja, Anglia, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Szwecja, Rosja) oraz w Kanadzie. Inną  pasją Jacka Zielińskiego jest krótkometrażowy, "malarski" film strukturalny, czego efektem są cztery "obrazy" filmowe: Czas, Czas w Bursztynie, Ecce Homo i Axis Mundi. Do dwóch ostatnich muzykę nagrał zespół "Hati".


Zobacz także:

do góry