Rudy Maria

1263545817rudy1.jpg

Konserwatorka dzieł sztuki

Dyplom: 1970 – Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, UMK w Toruniu


Dyplom magistra zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w zakresie technologii i technik sztuk plastycznych w 1970 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem dr hab. Wiesława Domasłowskiego w 1970 r.
Od 1975 r. kieruje konserwatorskimi pracami końcowymi i dyplomowymi studentów Zakładu Konserwacji Rzeźby, Kamienia i Detali Architektonicznych przy cennych zabytkach kamiennych, ceramicznych oraz z kości słoniowej. Kierowała letnimi praktykami studenckimi przy zewnętrznych, kamiennych rzeźbach oraz elementach architektonicznych. Sprawowała opiekę merytoryczną i kierowała pracami konserwatorskimi stażystów z Niemiec i Francji oraz doktoranta z Chin.
Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 1983 r.) w specjalizacji: konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz ceramiki artystycznej i użytkowej. Rzeczoznawca Związku Polskich Artystów Plastyków od 1991 r. Prowadzi działalność konserwatorską w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa na różnych podłożach, rzeźby kamiennej i detali architektonicznych, a także ceramiki artystycznej i użytkowej. Wykonuje kopie malarskie, m.in. kopie zabytkowej ceramiki, w technice konserwatorskiej - bez wypalania. Opracowała technologię postępowania konserwatorskiego przy zabezpieczaniu, uzupełnianiu ubytków i rekonstrukcjach malarskich w zabytkowych obiektach ceramicznych, w tym także archeologicznych.
Wykonuje projekty technologiczno-konserwatorskie zabytków kamiennych, ceglanych i ceramicznych.


Nagrody i wyróżnienia:


1979 – Nagroda indywidualna JM Rektora UMK za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej
1976, 1979, 1983 – Nagrody za działalność dydaktyczno-wychowawczą
1989, 1995 – Nagroda indywidualna II st. JM Rektora UMK za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej w roku akademickim 1988/1989 oraz 1994/1995
1998 – Dyplom Uznania z Muzeum Historii Miasta Gdańska, za twórczy udział w rewaloryzacji Domu Uphagena w Gdańsku
1999 – Dyplom-Podziękowanie za wielki wkład i osiągnięcia przy renowacji i konserwacji zabytków sztuki na terenie woj. Wielkopolskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
2005 – Nagroda zespołowa II st. JM Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2005 r.


Zobacz także:

do góry