Roznerska-Świerczewska Ewa

Konserwatorka dzieł sztuki

Dyplom: 1985 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu


Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęła w 1979 r., a ukończyła w 1985 r. Pracę magisterską pt. Badania werniksów na bazie żywic cykloheksanonowych napisała pod kierunkiem dr J. Ciabacha. Już jako studentka, oprócz obowiązkowych praktyk wakacyjnych, brała udział w pracach konserwatorsko-restauratorskich przy malowidłach ściennych pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej i mgr Marii Jureckiej-Siegmund, przy gotyckich malowidłach ściennych w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Lubiechowej oraz w Starym Mieście koło Konina przy polichromii autorstwa E. Niewiadomskiego. Po ukończeniu studiów przystąpiła do czynnej pracy zawodowej.
W 1985 r. kontynuowała prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach E. Niewiadomskiego w Starym Mieście, brała udział przy konserwacji malowideł ściennych w kościele garnizonowym w Jeleniej Górze (1985-1990). W latach 1991-1994 kierowała pracami przy malowidłach w Mariańskim Porzeczu.
W 1993 r. rozpoczęła pracę jako asystentka w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Pracowni Malarstwa Ściennego.
W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na podstawie rozprawy Problematyka uzupełnień uszkodzonych malowideł ściennych. Metody punktowań i rekonstrukcji, wykonanej pod kierunkiem prof. dr W. Zalewskiego. Od 2002 r. pracuje na stanowisku adiunkta. Wykonała szereg konserwacji i restauracji ołtarzy, obrazów sztalugowych i rzeźb polichromowanych. Współuczestniczyła w organizacji konferencji naukowych przygotowywanych przez ZKMiRP. Bierze udział w komisjach konserwatorskich dotyczących malowideł ściennych. Jest kustoszem cudownego obrazu Matki Boskiej z Brdowa konserwowanego przez prof. dr hab. Marię Roznerską.


Nagrody i wyróżnienia:


1995 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za osiągnięcia w działalności organizatorskiej w roku akademickim 1994/1995
1999 – Współudział w II nagrodzie konkursu "Dzieło Roku 1999" Okręgu Toruńskiego ZPAP, za konserwację malowidła ściennego Ukrzyżowanie i Sąd Ostateczny, XIV w., z kościoła pw. św. Janów w Toruniu, praca zespołowa pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej
2000 – Nagroda i wyróżnienie za znakomicie wykonane prace konserwatorskie przy zabytkach województwa wielkopolskiego od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


Zobacz także:

do góry