Wojtczak Mirosława

Konserwatorka dzieł sztuki


Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych  UMK w Toruniu w zakresie konserwacji papieru i skóry zabytkowej (1978) i absolwentką kursu Japan Paper Conservation Course (1993) organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Renowacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM) oraz seminarium kończącego cykl kursów organizowanych w Japonii przez ICCROM i Tokyo National Research Institute of Cultural Properties (1998). Brała czynny udział w ratowaniu książek zalanych w powodzi 1997 r. oraz uczestniczyła w pracach Ogólnopolskiej Rady dla Ratowania Książek i Archiwaliów po Powodzi. Od 1977 r. była asystentem, później wykładowcą w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. W tym czasie pod jej kierunkiem powstały pięćdziesiąt dwie prace dyplomowe. Wraz z prof. Jerzym Malinowskim zorganizowała Pracownię Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu, powołaną w 2002 r. w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.
Główne zainteresowania to  konserwacja i restauracja dzieł sztuki na podłożu papierowym, a szczególnie zabytków sztuki orientalnej na papierze i tkaninie; Hyogu – japońskie metody montaży i konserwacji zwojów; ochrona, konserwacja – restauracja wielkoformatowego malarstwa i grafiki na podłożu papierowym (projekty witraży, tapety, grafika kolorowa i kolorowana, pastele), badania konserwatorskie, zagadnienia profilaktyki konserwatorskiej – konserwacji zabezpieczającej. Od 1991 r. jest rzeczoznawcą ORKDS ZPAP w dziedzinie konserwacji zabytków na papierze i skórze, a od 1993 r. rzeczoznawcą Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.


Członkostwo w organizacjach:


Członek Zarządu Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu
Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki (ORKDS) przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków
Członek Zarządu Oddziału Toruńskiego Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu


Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Renowacją Dziedzictwa Kulturowego

Zobacz także:

do góry