Woźniak Waldemar

1263471509002.jpg

Artysta malarz

Data urodzenia: 1948 r.

Miejsce urodzenia: Gdańsk

Dyplom: 1977 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, malarstwo, pedagogika artystyczna

Debiut:

1978 – Udział w wystwawie ogólnopolskiej "Człowiek, kosmos" w Muzeum Okręgowym w Toruniu


Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1997 r. w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w zakresie malarstwa i pedagogiki artystycznej. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, akwarelą, pastelem, kolażem, asamblażem oraz rysunkiem. Posiada II stopień kwalifikacyjny w dziedzinie malarstwa, który uzyskał na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1995 r. W 2004 r.  został mianowany na stanowisko profesora UMK. Waldemar Woźniak opracował szereg programów nauczania dla kierunku malarstwo. Obecnie prowadzi autorską pracownię rysunkową dla III i IV roku studiów stacjonarnych.
Był organizatorem ponad trzydziestu wystaw indywidualnych, brał udział w wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i środowiskowych, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia. Wielokrotnie prezentował swoją twórczość za granicą – między innymi w Toronto, Wilhelmshaven, Getyndze, Lens, Wilnie i Sztokholmie. Swoje zainteresowania kieruje również w stronę małej formy malarskiej. W tych miniaturach próbuje syntetyzować doświadczenia z zakresu kolorystycznego komponowania tak, jak to się robi w monumentalnych obrazach. Naczelną ideą w pracach tych jest poszukiwanie środków wyrazu wykraczających poza tradycyjne formuły malarskiego rzemiosła. Stanowią one pewną próbę znalezienia własnej wizji artystycznej, gdzie skojarzenia poetyckie i świat realny stapiają się, tworząc pewien rodzaj zapisu odczuć, doznań, obserwowanej i przeżywanej przyrody – konstruując ograniczoną jedność. Swoje zainteresowania kieruje również w stronę małej formy malarskiej, wykorzystując doświadczenia z zakresu kolorystycznego komponowania, tak jak się to robi w monumentalnych obrazach.
W ostatnich latach zrealizował szereg cykli malarskich i rysunkowych pod wspólnym tytułem "Sitowie". W nich  m.in.: poprzez kompozycje linearne, budowanie przy pomocy sznurków, traw – linii, za pomocą konturu, tworząc swoistą architekturę kolorów, podniósł wartości chromatyczne obrazu. W innych pracach wykorzystując fragmenty natury i rzeczy gotowych tj. kawałki drewna, kamienie otoczaki, skóry, zużyte pędzle, palety, ptasie pióra itp., zbudował "archeologiczne" pejzaże, starając się zaakcentować grą kolorów, płaszczyzn, faktury i linii oraz zastosowaniem techniki kolażu i asamblażu, wzajemne przenikanie się tych form, prowokujące do różnych skojarzeń przestrzennych – motywowych.
Waldemar Woźniak jest autorem projektu oraz realizatorem scenografii do Miss Ziemi Toruńskiej 1993, wspólnie z Markiem Abramowiczem – Aula UMK, Toruń, pod  patronatem Nowości i Radia Toruń.
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego i CSW w Toruniu, BWA w Bielsku-Białej, Koszalinie, galeriach: Probot w Grudziądzu, Lange (Niemcy), Del Bello (Kanada), Rinkenes (Dania); w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Francja, Kanada, Dania, USA).


Członkostwo w organizacjach:


Związek Polskich Artystów Plastyków, Oddział Toruński
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Gdańsku
Stowarzyszenie Artystów Szkoły Toruńskiej


Nagrody, wyróżnienia, stypendia:


1980 – Wyróżnienie w konkursie "Obraz Roku", BWA, Toruń
1982 – Wyróżnienie na IX Ogólnopolskich "Jesiennych Konfrontacjach", BWA, Rzeszów
1984 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
1984 – Nagroda III st. JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności artystycznej i dydaktyczno-wychowawczej
1987 – Nagroda III st. JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej
1992 – I nagroda za zestaw prac na ogólnopolskim konkursie "Cztery pory roku", Szczeciński Ośrodek Kultury, Szczecinek
1996 – Wyróżnienie na V Ogólnopolskim Triennale Akwareli, BWA, Lublin
1998 – III nagroda podsumowująca wyniki comiesięcznego konkursu "Malarstwo i Grafika Regionu Toruńskiego", Galeria "Dyptyk", Toruń


Zobacz także:

do góry
Ankieta


Galeria


Recenzje


Wystawy1. Waldemar Woźniak – okres studiów, V rok dyplomowy 1977 r.