Szmit-Naud Elżbieta

Konserwatorka dzieł sztuki, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o sztuce

Dyplom: 1990 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej


W latach 1985-1990 studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, na kierunku konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Dyplom wykonała pod kierunkiem dr Bogumiły Rouby, a pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr Józefa Flika (wyróżniona nagrodą im. prof. Jerzego Remera). Od 1990 r. jest zatrudniona jako asystent w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, od 2002 r. na stanowisku adiunkta.
Kwalifikacje zawodowe podnosiła podczas staży zagranicznych w latach 1991-1992 w Ateliers et Laboratoire CREPHART w Szwajcarii oraz w latach 1996-1997 w Institut Royal du Patrimoine Artistique w Brukseli (m.in. IMG Tempus), a także poprzez udział warsztatach w 2003 r.: Materials for Conservation and Restoration of Paintings, The Conservation Unit, Northumbria University, Newcastle. W roku akademickim 2005/2006 podjęła studia w dziedzinie konserwacji zapobiegawczej Master Professionnel en Conservation Preventive w Paryżu (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).
Tematyka podjęta w ramach doktoratu (Zmiany optyczne retuszy w malarstwie sztalugowym, UMK, 2001, dysertacja doktorska, promotor prof. dr Józef Flik), kontynuowana po uzyskaniu stopnia naukowego doktora dotyczy reintegracji ubytków warstwy malarskiej w obrazach sztalugowych i stabilności współczesnych materiałów stosowanych w tym celu, realizowana w gamach grantów wewnętrznych UMK.


Nagrody i wyróżnienia:


1990 – Nagroda im. Prof. Jerzego Remera za pracę magisterską
1995 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za działalność organizacyjną w roku akademickim 1994/1995
1995 – Nagroda "Dzieło Roku 1994" Okręgu Toruńskiego ZPAP, w kategorii konserwacji zabytków
2001 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za działalność naukową w roku akademickim 2000/2001
2004 – Wyróżnienie zespołowe JM Rektora UMK za działalność naukowo-badawczą w roku akademickim 2003/2004


Zobacz także:

do góry