Pronobis-Gajdzis Małgorzata

Konserwatorka dzieł sztuki

Dyplom: 1990 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki


W 1990 r. ukończyła studia wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako asystent w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry. W marcu 2006 r. obroniła dysertację doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Jest autorką i współautorką wielu realizacji konserwatorskich.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z konserwacją i restauracją książek zabytkowych. Prowadzi Pracownię Introligatorstwa Artystycznego. Wykonywała prace konserwatorskie i restauratorskie przy wielu rękopisach (w tym licznych autografach królewskich), starodrukach, grafikach i innych obiektach na podłożu papierowym, skórzanym, a także na tkaninie.
Do odrębnej działalności zawodowej należą wykonywane przez Małgorzatę Pronobis-Gajdzis kopie najcenniejszych iluminowanych zabytków piśmiennictwa polskiego i europejskiego prezentowanych na wielu wystawach stałych i czasowych m.in. Gniezno Mater Ecclesiarum Poloniae, Europa Środkowa ok. roku tysięcznego (Berlin, Mannheim, Praga, Bratysława), Średniowieczna Wielkopolska. Większość z nich to kopie wykonane dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: Ewangeliarz Ottona III ok. 1000 r., Ewangeliarz Liuthara ok. 1000 r., Złoty Kodeks Gnieźnieński z 2. poł. XI w., Biblia Skotnickiego z XIV w., Kodeks Kruszwicki z 2. poł. XII w., Graduał Klarysek z 1418 r.; a także dla Muzeum Archeologicznego w Warszawie: Biblia Płocka z 1. poł. XIII w., Perykopy ewangeliczne z XII w., Księga Pamiątkowa Uniwersytetu Jagiellońskiego z XVI w. dla Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz kopia całej Liber catenatus - Pisma Mateusza z Krakowa z XIV/XV w. dla Biblioteki PAN w Kórniku.


Nagrody i wyróżnienia:


2003 – III nagroda w konkursie "Dzieło Roku 2002" Okręgu Toruńskiego ZPAP, w kategorii kopia i technologia za kopie wykonane dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (wspólnie z E. Jabłońską), Toruń
2003 – Wyróżnienie w konkursie "Dzieło Roku 2002" Okręgu Toruńskiego ZPAP, w kategorii konserwacja dzieł sztuki za konserwację cymeliów Biblioteki Kórnickiej PAN (wspólnie z E. Jabłońską), Toruń
2007 – Wyróżnienie za dysertację doktorską w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dot. ochrony zabytków i muzealnictwa
2007 – Indywidualna nagroda IV st. JM Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej
2007 – Zbiorowa nagroda II st. JM Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej


Zobacz także:

do góry