Pręgowski Jan

Artysta malarz, profesor zwyczajny

Data urodzenia: 1946 r.

Dyplom: 1974 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, malarstwo, pedagogika artystyczna


Studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa i pedagogiki artystycznej uzyskał w 1974 r. w pracowni prof. S. Borysowskiego. Od 1977 r. wystawia swoje prace w kraju i za granicą. Jest autorem ponad dwudziestu wystaw indywidualnych. Wielokrotnie uczestniczył w wystawach sztuki polskiej za granicą, plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. Od 1996 r. prowadzi dyplomującą Pracownię Malarstwa. W 1998 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pełni funkcję kierownika Zakładu Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Szczecinie, Pinakoteki Szczecińskiej, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Okręgowego w Grudziądzu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku w zbiorach BWA w Toruniu oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Czechach, Niemczech, Brazylii i Holandii.
Mąż graficzki Bogumiły Pręgowskiej, ojciec Filipa i Nikodema.


Nagrody i wyróżnienia:


1976 – II nagroda w konkursie  Portret Wybitnych Kompozytorów, Bydgoszcz
1979 – II nagroda w konkursie na "Obraz Roku", BWA, Toruń
1980 – III Nagroda w konkursie na "Obraz Roku", BWA, Toruń
1981 – Nagroda II st. JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności artystycznej
1986 – Nagroda III st. JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności artystycznej
1988 – Wyróżnienie w Wystawie-Konkursie Kobieta w sztuce, BWA, Bydgoszcz
1993 – Nagroda II st. JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności artystycznej
1993 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności artystycznej
1997 – II nagroda w konkursie "Dzieło Roku 1996" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Muzeum Okręgowe, Dom Eskenów, Toruń
1997 – I nagroda w konkursie "Dzieło Roku 1996" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Muzeum Okręgowe w Toruniu, BWA Bydgoszcz
1998 – I nagroda w IV Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń
2001 – Nagroda II st. JM Rektora UMK za działalność artystyczną w roku 2002


Zobacz także:

do góry