Majoch Sławomir

1261387578zmniejszony5502362.jpeg

Historyk sztuki, muzealnik, kurator zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Data urodzenia: 1974 r.

Miejsce urodzenia: Krynica

Dyplom: 2000 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, ochrona dóbr kultury

Debiut:

2004 – Wystawa Templariusze. Historia i mit, Muzeum Okręgowe w Toruniu


Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Studia na kierunku ochrona dóbr kultury ukończył w roku 2000. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie. Od stycznia 2001 r. pracował w toruńskim Muzeum Okręgowym, a następnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy organizacji Muzeum Uniwersyteckiego (od 2004 r.) i jako wykładowca. Był kuratorem wystaw, konsultantem i współautorem katalogów m.in. dla Muzeów Narodowych w Krakowie, Szczecinie i Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeów Diecezjalnych we Wrocławiu i Pelplinie, Muzeów Okręgowych w Bydgoszczy i w Nowym Sączu oraz Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
W dorobku ma blisko pięćdziesiąt tekstów, opublikowanych w czasopismach naukowych, popularyzatorskich, encyklopediach i katalogach wystaw (także w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, holenderskim i litewskim) dotyczących zakonów rycerskich, sztuki religijnej średniowiecznej i nowożytnej oraz artystów emigracyjnych. Redagował trzy książki i uczestniczył w kilku projektach badawczych (m.in. na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Obecnie pracuje nad katalogami zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i przygotowuje pracę doktorską.


Zobacz także:

do góry