Tański Paweł

1263383315tanski.jpg

Poeta i literaturoznawca

Data urodzenia: 1974 r.

Dyplom: 1998 – Wydział Humanistyczny, UMK w Toruniu, filologia polska


Pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2002 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta. Tytuł doktora uzyskał w 2002 r. Publikował m.in. w roczniku naukowym Archiwum Emigracji, paryskiej Kulturze, Pamiętniku Literackim, wydawnictwie uniwersyteckim Acta Universitatis Nicolai Copernici, Frazie, Kresach, Kwartalniku Artystycznym, Przeglądzie Artystyczno-Literackim, Przeglądzie Powszechnym, Twórczości, Toposie, Undergruncie, w kilku antologiach poetyckich.
Paweł Tański jest też autorem prac z zakresu historii literatury i przemian form artystycznych we współczesnej poezji polskiej. Mieszka w Toruniu.


Zobacz także:

do góry