Serwińska-Guttfeld Maria

1263892447m-serwinska-guttfeld.jpg

Artystka malarka

Data urodzenia: 1942 r.

Miejsce urodzenia: Muszyna

Dyplom: 1967 – Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grafika w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki

Debiut:

1968 – Toruń


Studia ukończyła na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskała w Katedrze Grafiki, w 1967 r. u prof. Edmunda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki. Uprawia grafikę, rysunek i malarstwo. W dorobku ma piętnaście wystaw indywidualnych oraz udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach w kraju i za granicą. Otrzymywała nagrody i wyróżnienia w konkursach na malarstwo i grafikę miesiąca i roku. Wieloletnia nauczycielka plastyki, początkowo w Studium Nauczycielskim, później jako doradca metodyczny do spraw plastyki i nauczyciel w IX LO w Toruniu, gdzie opracowała i wdrożyła programy autorskie w klasach humanistyczno-plastycznych i humanistyczno-artystycznych. Zajmuje się doskonaleniem nauczycieli plastyki i sztuki, organizując różne formy dokształcające. Za swoją pracę pedagogiczną, zwłaszcza kształcenie i doskonalenie nauczycieli plastyki i sztuki (poprzez warsztaty, plenery, kursy i konferencje) została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej - najwyższym odznaczeniem w oświacie. W dorobku ma udział w około stu wystaw zbiorowych.


Członkostwo w organizacjach:


Członek- założyciel Stowarzyszenia Pastelistów Polskich


Stypendia:


1987 – Stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki


Zobacz także:

do góry