Bulderberg Irena

Konserwator zabytków, współzałożycielka firmy Relief


Współzałożycielka firmy Relief, razem z Janem Bulderbergiem i Włodzimierzem Rumińskim, specjalizującej się w konserwacji zabytków architektury i rzeźby. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Pracowni Konserwacji Kamienia i Metalu Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu, w firmach zagranicznych oraz podczas indywidualnych prac. Kierowana przez nią firma, powstała w 1996 r. Specjalizuje się w pracach konserwatorskich w zakresie kompleksowych remontów elewacji zabytkowych, konserwacji rzeźby i detalu architektonicznego z kamieni naturalnych, sztucznych, gipsu, ceramiki, drewna i metalu.


Członkostwo w organizacjach:


Stowarzyszenie Dziedzictwo Torunia


Źródła: Relief [dostęp 28 X 2009]


Zobacz także:

do góry