OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XII Wieczór Europejski

Debata Konstytucyjna

czas:
9 grudzień 2004, godz. 12.00-14:30

miejsce:
Wydział Ekonomii i Zarządzania UMK w Toruniu

prelegenci:
Tadeusz Zwiefka (poseł Parlamentu Europejskiego)
dr Piotr Nowina-Konopka (Polska Fundacja im. RobertaSchumana)
mgr Ewa Suwara (Zakład Europeistyki UMK)
prof. dr hab. Marian Filar (Wydział Prawa i Administracji UMK)
prof. UMK Roman Bäcker (Katedra Politologii UMK - moderator Debaty)

prowadzenie Quizu Konstytucyjnego:
Przemysław Jaroń (Polska Fundacja im. Roberta Schumana)

temat:
Debata Konstytucyjna - Z Konstytucją Europejską pod strzechy

współorganizator:
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Ekonomiczne Naukowe Koło Integracji Europejskiej
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Fundacja Konrada Adenauera

XII Wieczór Europejski przyciągnął rzesze młodych ludzi, zainteresowanych przyszłością Polski w Unii Europejskiej. Studenci i uczniowie należący do Szkolnych Klubów Europejskich mieli okazję wysłuchać wypowiedzi osób, które bezpośrednio mają do czynienia ze sprawami związanymi z Konstytucją dla Europy.

Główną intencją organizacji debaty było dostarczenie młodym ludziom odpowiedzi na "gorące pytania", na które wkrótce będą mieli okazję odpowiadać. Okres przed ratyfikacją będzie obfitował bowiem w liczne dyskusje na temat Traktatu.

Potencjalni wyborcy, nim pójdą oddać swój głos w referendum, zostali poinformowani o istocie Traktatu, ewentualnych skutkach jego przyjęcia lub odrzucenia. Rzeczowej analizy dokumentu dokonała mgr Ewa Suwara. Każdy z panelistów zwrócił uwagę na pewne elementy Konstytucji dla Europy. Dr Piotr Nowina-Konopka zaakcentował próbę "uczytelnienia ładu prawnego" dla 25 krajów poprzez tworzenie aktu regulującego zręby konstytucyjne UE. Poseł Tadeusz Zwiefka wskazał na Kartę Praw Podstawowych, która reguluje prawa i obowiązki obywateli wspólnoty. Opowiedział również o trybie i specyfice pracy posła Parlamentu Europejskiego. Na karnych sprawach skupił się prof. Marian Filar.

Wystąpienia specjalistów pociągnęły za sobą falę pytań z sali. Słuchacze pytali m. in. o: wspólną politykę zagraniczną, kwestię suwerenności Polski we wspólnocie, reformę Trybunału Sprawiedliwości, kiedy najlepiej ratyfikować dokument i co stanie się z Polską, jeśli nie ratyfikuje Traktatu.

Ostatnim elementem Debaty był Quiz Konstytucyjny, do którego zgłosiło się kilkanaście osób. Nagrody (wyjazdy do Brukseli) ufundował poseł Tadeusz Zwiefka. W pierwszej rundzie uczestnicy odpowiadali pisemnie na sześć pytań. Po dogrywce wyłoniono sześciu finalistów, a spośród nich zwycięską trójkę. Laureatami konkursu zostali:

  1. Krystian Barciński,
  2. Bartosz Kuśmierkiewicz,
  3. Magda Zdunkowska.

Dr Piotr Nowina-Konopka z Fundacji Schumana - przemówienie Przemysław Jaroń i Quiz Konstytucyjny
Publiczność Debaty Konstytucyjnej w sali Wydziału Ekonomicznych i Zarządzania UMK Zwycięzcy Quizu Konstytucyjnego
Poseł Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka - przemówienie Dyrektor ICIMSS Maria Śliwińska i publiczność
Przemówienie prof. Mariana Filara z UMK, obok Piotr Nowina-Konopka Publiczność debaty - studenci i uczniowie Szkolnych Klubów Europejskich
Przemówienie prof. Romana Bäckera Pytania prof. Justyńskiego
Pytania z sali Pytania z sali
Pytania z sali Pytania z sali
Publiczność Debaty Quiz Konstytucyjny
Maria Śliwińska, dyrektor ICIMSS Recital poezji śpiewanej w wykonaniu Janusza Skwiry
Przemysław Jaroń - prowadzenie quizu Uczestnicy Quizu

 

 

Początek strony