OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

Rada Programowa Wieczorów Europejskich

Dla przygotowania problematyki Wieczorów i wyboru prelegentów powołano w 2003 roku Radę Programową Wieczorów, do której zaproszono kilkanaście aktywnych społecznie w Toruniu osób, reprezentujących różne środowiska.

W skład Rady Programowej weszli:

 • Bogdan Major, radny miasta Torunia - Przewodniczący,

 • dr Dominik Antonowicz, pracownik naukowy Instytutu Socjologii UMK,

 • prof. Roman Bäcker, dyrektor Instytutu Politologii UMK,

 • Zdzisław Bociek, Geofizyka Toruń,

 • Grzegorz Borek, dyrektor Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży (ECWM),

 • Lucjan Broniewicz, dyrektor Planetarium im. W.Dziewulskiego w Toruniu, (do końca 2003 r.),

 • Piotr Całbecki, dyrektor Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Urzędu Miasta Torunia,

 • Zbigniew Derkowski, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia,

 • Krystyna Dowgiałło, radna Urzędu Miasta Torunia,

 • prof. Marian Filar, kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej UMK,

 • Michał Jakubaszek, student prawa UMK,

 • Piotr Konstanty, prezes Towarzystwa Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia (TWzMBT),

 • dr Janusz Kostrzak, dyrektor Urzędu Celnego w Toruniu (od 1998r), pracownik Instytutu Historii PAN (1972-98), Charge d'Affaires RP w Tallinie (1992-94), konsul generalny w Kaliningradzie (1995-96),

 • Edward Maliszewski, dyrektor Gimnazjum Akademickiego w Toruniu,

 • ks. Marek Rumiński, proboszcz parafii św. Janów,

 • Maria Śliwińska, dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją,

 • Teresa Szymorowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej,

 • Edyta Urbańska, kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki UMK,

 • Maria Wincławska, doktorantka UMK.

Rada zebrała się kilka razy ustalając i zatwierdzając proponowane tematy Wieczorów Europejskich.

 

 

Początek strony