OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE
Rada Programowa
Kalendarz imprez
Współpraca

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

XI Wieczór Europejski

Polska i Austria razem w Unii Europejskiej

czas:
5 listopad 2004, godz. 18.00-20.00

miejsce:
Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu

prelegenci:
Marina Chrystoph, Minister Ambasady Austrii w Polsce

tłumacz:
Nadzieja Hajduczenie

prowadząca: Maria Śliwińska (ICIMSS)

temat:
Polska i Austria razem w Unii Europejskiej

współorganizator:
Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział w Toruniu

XI Wieczór Europejski był częścią Kujawsko-Pomorskich Dni Austrii organizowanych przez toruński oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Dzięki współpracy z Towarzystwem udało się pozyskać specjalnego gościa, panią Marinę Chrystoph, której wystąpienie stanowiło najważniejszy punkt programu Wieczoru. Minister Ambasady Austrii w Polsce została uroczyście powitana w Toruniu przez Prezydenta Miasta Michała Zaleskiego.

Wystąpienie gościa Wieczoru Europejskiego było poświęcone następującym kwestiom:

  • stosunki polsko-austriackie obecnie,
  • Austria po dziesięciu latach członkostwa - bilans,
  • Polska - nowy członek Unii Europejskiej.

W wygłaszanym referacie Minister szczególnie zaakcentowała poprawność stosunków obu państw, które stały się bardziej intensywne od 1 maja 2004 roku. Pozytywną ocenę zyskały: partnerstwo regionów polsko-austriackich, współpraca na gruncie polityki zagranicznej, gospodarki oraz kultury. Marina Chrystoph zwróciła również uwagę na poprawę sytuacji Austrii od chwili wstąpienia w struktury unijne (wzrost gospodarczy, wzrost liczby inwestorów zagranicznych, pomoc dla rolników, spadek bezrobocia). Za bardzo ważną dla obywateli swego państwa uznała możliwość wyboru miejsca zamieszkania, pracy lub nauki, którą daje Unia wraz ze swymi członkami. Szanse rozwoju, jakie stwarza przynależność do Unii Europejskiej, dotyczą także Polski. Symptomy wzrostu gospodarczego Polacy mogą już odczuć "na własnej skórze". Wystąpienie zostało podsumowane ważnym dla obu zainteresowanych stron wnioskiem: Polska i Austria są dobrymi partnerami w Unii Europejskiej.

Główni goście Wieczoru - Christian Schuhböck, Marina Chrystoph, Bogdan Major, Danuta Samsel Maria Śliwińska, dyrektor ICIMSS
Fragment wystawy towarzyszącej spotkaniu - "150 lat kolei górskiej Semmering" Marina Chrystoph, Minister Ambasady Austrii w Polsce oraz Danuta Samsel, prezes TPA Oddział w Toruniu
Prof. Marian Filar i Maria Śliwińska Gospodarze i gość Wieczoru - Danuta Samsel, Maria Śliwińska oraz Marina Chrystoph
Bankiet dla uczestników Kujawsko-Pomorskich Dni Austrii Bogdan Major i Danuta Samsel - założyciel i obecny prezes TPA w Toruniu oraz Prezydent Miasta Michał Zaleski
Maria Śliwińska, Michał Zaleski, Bogdan Major, Danuta Samsel oraz Christian Schuhböck Christian Schuhböck, sekretarz generalny "Alliance For Nature" i Maria Śliwińska z Prezydentem Miasta Torunia
Rozmowy kuluarowe Sprzedaż kartki świątecznej w ramach akcji "Kartka z Biesłanu"
Maria Śliwińska i prezydent Michał Zaleski wraz zaproszeniem na Wieczór Europejski Minister Marina Chrystoph - wpis do Złotej Księgi Wieczorów Europejskich
Prezydent Miasta Michał Zaleski - przywitanie gości i uczestników Wieczoru Prelekcja Mariny Chrystoph , obok tłumaczka Nadzieja Hajduczenie
Publiczność Wieczoru w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego Publiczność Wieczoru w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego
Maria Śliwińska - podsumowanie spotkania Toruńskie pierniki dla pani minister od Stowarzyszenia ICIMSS
Podziękowania za udział w Wieczorze od dyrektor ICIMSS Pamiątkowe wpisy głównego gościa Wieczoru dla uczestników spotkania
Maria Śliwińska - podsumowanie spotkania Danuta Samsel, prezes TPA i jej goście z Austrii
Fragment wystawy towarzyszącej spotkaniu - "150 lat kolei górskiej Semmering"

 

 

Początek strony