OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie
finansowe
Współpracownicy
Instytucje wspierające
Zdjęcia i relacje
prasowe
Wizyta w Toruniu

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Dzieci Poszkodowanych Przez Los

Sprawozdanie merytoryczne z akcji "Kartka z Biesłanu"

Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w okresie od 2 listopada do 23 grudnia 2004 roku, realizowało kampanię społeczną pt. "Kartka z Biesłanu". U podstaw naszych działań znalazło się przekonanie, że nie możemy pozostać obojętni wobec krzywdy niewinnych dzieci, które stały się ofiarami terrorystów. Dlatego nadrzędnym celem stała się idea budowania świata bez nienawiści. Cel ten pragniemy osiągnąć poprzez zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które przeżyły atak terrorystów na szkołę, tworząc tym samym Fundusz Dzieci Poszkodowanych przez Los.

Stowarzyszenie wzięło udział w ogólnopolskiej licytacji obrazków namalowanych przez dzieci z Biesłanu, zorganizowanej przez Polskie Radio. Udało nam się zakupić obrazek przedstawiający choinkę, którego autorką jest ośmioletnia Roma Pawlienko. Na podstawie tego rysunku powstała bożonarodzeniowa kartka świąteczna z przeznaczeniem na sprzedaż. Cenę kartki ustaliliśmy na symboliczną złotówkę.

Propozycja wzięcia udziału w akcji została skierowana do szkolnych klubów europejskich z całej Polski. Zaproszenia zostały rozesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy umieszczone w ogólnopolskiej bazie Szkolnych Klubów Europejskich, znajdującej się na stronach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (www.ukie.gov.pl). Oferta kupna kartek została skierowana także za pośrednictwem poczty elektronicznej do: posłów i senatorów RP, urzędów miast we wszystkich województwach, bibliotek, studenckich kół naukowych oraz firm prywatnych (zwłaszcza w województwie kujawsko-pomorskim).

Za pośrednictwem listy dyskusyjnej Biura Informacji o Funduszach Europejskich, stowarzyszenia@man.torun.pl, informacja i zaproszenie do udziału w akcji dotarły także do 65 organizacji pozarządowych, 5 studenckich kół naukowych, 5 instytucji/organizacji będących punktami informacyjnymi oraz 40 placówek edukacyjnych w Toruniu i okolicach. Ponadto każdy z pracowników ICIMSS angażował się indywidualnie, rozpowszechniając kartki w swoim prywatnym otoczeniu.

W konsekwencji tych działań do akcji włączyły się 63 Szkolne Kluby Europejskie i samorządy uczniowskie, 2 przedszkola, 2 biblioteki, 3 biura poselskie, 3 biura senatorskie, 7 przedsiębiorstw prywatnych, 2 urzędy miast, jednostka wojskowa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 3 organizacje pozarządowe.

Łącznie za pośrednictwem szkół, firm, urzędów i instytucji w całym kraju sprzedano 16.998 kartek, za które uzyskano 17.606,28 zł.

Dochód przeznaczono na Fundusz Dzieci Poszkodowanych przez Los. Za zebrane pieniądze (pełne rozliczenie na kolejnej stronie) zorganizowany został we współpracy z Caritasem pobyt 40-osobowej grupy dzieci w Toruniu, połączony ze zwiedzaniem miasta i warsztatami artystycznymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

Wszystkie szkolne kluby europejskie oraz szkoły biorące udział w akcji otrzymały certyfikaty.

 

 

Początek strony