Alexandrowicz Maria

Data urodzenia: 6 XII 1899

Miejsce urodzenia: Głęboczeń (gubernia witebska, Białoruś)

Data śmierci: 1987


W 1916 r. uzyskała świadectwo dojrzałości, w 1917 r. otrzymała uprawnienia pedagogiczne. Studiowała polonistykę na USB i w 1927 r. uzyskała absolutorium. W 1932-33 uczyła języka polskiego w białoruskim Gimnazjum im. A. Mickiewicza. W latach 1947-50 była nauczycielką języka rosyjskiego w Liceum Pedagogicznym, do 1952 r. uczyła języka polskiego w Liceum Administracyjno-Spółdzielczym. Od 1949 r. była lektorką języka rosyjskiego na UMK, aż do emerytury 1970 r. Ukończyła na UMK studia polonistyczne. W 1949 r. uzyskała uprawnienia nauczyciela szkół średnich.
Z powodu rewolucji 1917 wyjechała do Wilna. W 1920 przeniosła się z rodziną na Pomorze. Na lata 1921-27 wróciła do Wilna. W 1938 r. zamieszkała z rodziną w Łucku (Wołyń). W 1940 r. została wywieziona do Kazachstanu i osadzona w miejscowości Majkain. Do Torunia dotarła w 1946 r. i tu osiadła na stałe.
W czasie opieki nad dziećmi wykonywała korekty wydawnictw naukowych i czynnie współpracowała w miejscową prasą i radiem, publikując artykuły popularno-naukowe, felietony i reportaże związane z problematyką kultury, pisała też dla najmłodszych (pismo dla dzieci "Ruń"). Współredagowała i pisała do "Małego Gryfa" (dodatek dla dzieci). W okresie okupacji brała czynny udział w popularyzacji kultury i oświaty polskiej. Po wojnie zarabiała pisaniem audycji radiowych i materiałów prasowych głównie z zakresu turystyki krajoznawczej i tradycji kulturowych oraz literatury rosyjskiej. Wciąż doskonaliła swoje kwalifikacje, stale podnosiła swoją wiedzę jako nauczycielka i dziennikarka. Interesowała się szeroko pojętym życiem kulturalnym oraz literackim w Polsce. Nade wszystko najbardziej interesowała się turystyką krajoznawczą. Była aktywna zwłaszcza w kole PTTK przy UMK i otrzymała godność honorowego członka tej organizacji.
Zmarła w 1987 r. w Grudziądzu.


źródło: Toruński słownik biograficzny pod redakcją K. Mikulskiego, t. 4, Toruń 2004.


Zobacz także:

do góry