Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych


Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych


Najważniejszą sceną latem jest ulica. W Toruniu już od dawna przeobraża się w scenografię dla wędrujących teatrów.
Festiwal odbywał się od połowy lat 90. w Toruniu, zakończył się w 2005 r. Stanowił przegląd przedstawień wykorzystujących różnorodne środki teatru plenerowego, organizowanym na zabytkowej Starówce. Organizował je Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Dyrektorem Festiwalu był Zbigniew Lisowski.
Festiwal prezentował różnorodną sztukę uliczną, zwłaszcza z Europy zachodniej - Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec. Spotkania najczęściej rozpoczynały i kończyły się przedstawieniem w Fosie Zamku Krzyżackiego na zabytkowej Starówce. Do uczestnictwa w przedstawieniu włączani byli także przechodnie.
Festiwal odbywał się corocznie, w okresie wakacji - pod koniec lipca. Trwał zazwyczaj przez dwa tygodnie, znacząco ożywiając toruńską Starówkę.

Zobacz także:

do góry