Basiul Marek

1263209359basiul0.jpg

Artysta grafik

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Giżycko

Dyplom: 1987 – UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, grafika


Studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1987 r., w Pracowni Wypukłodruku, pod kierunkiem prof. Ryszarda Krzywki, nagrodzony Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za grafikę w 1988 r. Od 1987 r. zajmuje się pracą twórcza i dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1992 r. pracownik Zakładu Grafiki, zatrudniony na stanowisku adiunkta od 1997 r. W 1996 r. uzyskał kwalifikacje I st. w dyscyplinie artystycznej grafika, a w 2006 r. stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie grafiki. Jego twórczość skupiona jest wokół grafiki warsztatowej – głównie linorytu. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, brał udział w ponad stu międzynarodowych i ogólnopolskich wystawach grafiki.


Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:


1987 – I nagroda za grafikę na XI Ogólnopolskim Przeglądzie Grafiki Studenckiej, Kraków
1988 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za grafikę na wystawie Dyplom '87, Galeria Zachęta Sztuk Pięknych, Warszawa
1998 – II nagroda Prezydenta Miasta Torunia za grafikę w konkursie "Dzieło Roku 1997" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Toruń
2000 – I nagroda na 6th International Biennal of Miniature Arts, Gornji Milanovac (Jugosławia)
2002 – I nagroda na II Międzynarodowym Biennale Miniatury, Ośrodek Promocji Kultury, Częstochowa
2002 – Medal na V Krakowskim Biennale Ekslibrisu Polskiego, Kraków
2004 - Nagroda Regulaminowa na VII Międzynarodowym Triennale Sztuki, Majdanek
2005 – Wyróżnienie na IV Międzynarodowym Przeglądzie Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera, Katowice
2005 – I nagroda na I Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu i Małych Form Graficznych, Gniezno
2005 – Medal Honorowy na XII Międzynarodowym Triennale Małe Formy Grafiki, Łódź
2005 – Wyróżnienie na International Exlibris Competition Saint-Niklaas (Belgia)
2006 – I nagroda za grafikę, Nagroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie "Dzieło Roku 2005" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń
2006 - Nagroda Regulaminowa na Międzynarodowym Triennale Grafiki, Kraków
2007 – Grand Prix na IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
2009 - I nagroda na I Międzynarodowym Biennale Wschodni Salon Sztuki, Lublin


Zobacz także:

do góry