Tajchman Jan Juliusz

Architekt, konserwator, doktor nauk technicznych

Data urodzenia: 21 V 1929 r.

Miejsce urodzenia: Krośniewice

Dyplom: 1953 – Wydział Architektury Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu

Adres WWW: http://www.art.umk.pl/zktajchman.php


W 1953 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, po czym podjął pracę jako nauczyciel w technikum budowlanym w Toruniu. W 1955 r. został asystentem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 1962 r. ukończył studia w zakresie konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1974 r., a doktora habilitowanego w 1989 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1996 r.
W latach 1990-2001 pełnił funkcję kierownika Zakładu Konserwatorstwa, a w latach 1990-1996 dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Jego prace obejmowały przystosowanie średniowiecznych budynków do aktualnych potrzeb, m.in. adaptację Kamienicy Pod Gwiazdą do celów muzealnych w 1969 r. Pracował też nad dostosowaniem prezbiteriów zabytkowych kościołów do wymogów liturgii posoborowej (m.in. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu oraz kościół pw. św. Walentego w Łążynie). Wykonał projekty rozbudowy kościołów w Ciechocinku i Lubsku oraz projekty wyposażenia wnętrz katedr w Sankt Petersburgu i Moskwie (Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny).


Członkostwo w organizacjach:


1969-1992, od 2000 – Sekcja Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków IV Wydz. PAN
1971-2000 – International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) 1971-2000


Nagrody i odznaczenia:


1968 – Srebrny Krzyż Zasługi
1971 – Zasłużony Działacz Kultury
1973 – Nagroda I st. Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
1974 – Złoty Krzyż Zasługi
1975 – Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki
1979 – Złota Odznaka za opiekę nad zabytkami
1984 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1989 – Nagroda III st. Ministerstwa Edukacji Narodowej
1990 – Nagroda Roku 1989 - SARP 1990
1990 – Nagroda II st. Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1990 – I nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
1993 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
1999 – Medal Pro Ecclesia et Pontifice


Zobacz także:

do góry