MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation
minerva logo
ist logo

IST Project
n° 2001-35461

Strona główna | Wyszukiwanie | Mapa serwisu | Kontakt  

  Minerwa Plus  
  Kalendarz  
  Publikacje  
  Tłumaczenia
 
 
 
Ankieta
 
 
 
MINERVA Europe
 
 
MINERVA PLUS
 
  

MINERVA+ jest projektem realizowanym przez Ministerstwa Kultury, współpracujące w sieci powołanej w czasie prezydencji włoskiej, z inicjatywy Włoskiego Ministerstwa Kultury, w celu włączenia do współpracy dziesięciu krajów przyjętych do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004.

MINERVA+ współpracuje ściśle z projektem MINERVA, funkcjonującym w krajach dawniejszej "piętnastki", w zakresie koordynacji dygitalizacji w Europie. Koordynacja obejmuje dyskusje nad harmonizacją działań związanych z dygitalizacją materiałów naukowych i kulturalnych, tworzenia wspólnej platformy dla tych działań, przygotowywania rekomendacji i wskazówek przydatnych dla właściwego realizowania procesów dygitalizacji, tworzenia metadanych, a także planowania długoterminowego dostępu do danych przetworzonych cyfrowo, ich konserwacji i zabezpieczenia.

Wobec akceptacji tego programu przez agencje rządowe Unii Europejskiej, zadaniem projektu jest koordynacja programów krajowych. Realizacja projektu opiera się na nawiązanych kontaktach z innymi krajami europejskimi, organizacjami międzynarodowymi, stowarzyszeniami, sieciami, programami międzynarodowymi i krajowymi z tego sektora, ze specjalnym ukierunkowaniem na działania z zakresu technologii informacyjnych, realizowanych w projekcie DigiCult z programu IST Komisji Europejskiej.

W projekcie MINERVA powołana została Grupa Reprezentantów Krajowych oraz kilka grup eksperckich, zajmujących się: przygotowaniem wykazu podejmowanych działań w zakresie dygitalizacji, benchamarkingu, praw własności intelektualnej, spraw technologicznych, a także przygotowania kursów do nauczania na odległość. Podstawowym dokumentem, którym kieruje się MINERVA w planowaniu swoich działań jest Raport z Lund - dostępny w wersji elektronicznej w języku angielskim pod adresem: Lund action plan, zaś jego polskie tłumaczenie można zamówić w ICIMSS.

Dla realizacji projektu w Polsce, Minister Kultury powołał Pełnomocnika, którym jest Maria Śliwińska, ICIMSS, Toruń.

W grupach eksperckich pracują:

  • grupa do spraw inwentarzy działań dygitalizacyjnych - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Biblioteka Narodowa, Warszawa
  • grupa do spraw własności intelektualnej - dr Andrzej Nowakowski, Instytut Książki, Kraków
  • grupa do spraw oceny efektywności projektów dygitalizacyjnych - prof. Mirosław Górny, UAM Poznań
  • grupa do spraw konserwacji i zachowania produktów dygitalnych: prof. Władysław Stępniak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, Marek Jagodziński, Concept, Toruń, Maria Śliwińska, ICIMSS, Toruń
  • grupa do spraw kształcenia - Maria Śliwińska, ICIMSS, Toruń

  

Strona główna | Wyszukiwanie | Mapa serwisu | Kontakt  

Copyright Minerva PLUS Project     Ostatnia aktualizacja: 28.08.2004;     Strona opracowywana przez ICIMSS.