OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
Kim jesteśmy
Cele i działania
Konkursy i projekty
Inne działania
Pracownicy
Kontakt

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

LINKI

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIURO INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH (BIFE)

Cele i działania

Cele

U podstaw powołania Biura stało przekonanie, że wraz z następującą integracją europejską będzie wzrastać zapotrzebowanie na informacje dotyczące instrumentów wsparcia finansowego oferowanego przez Unię. Dostrzegamy jednak nie tylko brak dostatecznej wiedzy i doświadczenia w aplikowaniu o środki unijne, ale również rozproszenie informacji o źródłach finansowania i brak współpracy między podmiotami potencjalnie zainteresowanymi tworzeniem lokalnych koalicji do wspólnych wystąpień o granty.

Działania

Dlatego w ramach prowadzonej działalnoœci oferujemy wsparcie dla organizacji pozarzšdowych, instytucji, przedsiębiorstw, poprzez:

 • indywidualne konsultacje w zakresie możliwych źródeł finansowania projektów
  • poszukiwanie oraz wskazywanie konkursów i programów dla realizacji inicjatyw zgłaszających się organizacji i instytucji,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektu, włączaniu do już realizowanych projektów.
 • informacje przekazywane za pośrednictwem telektronicznego serwisu informacji i witryny internetowej BIFE o:
  • otwartych konkursach lub programach,
  • istniejących bądź przygotowywanych projektach, do których poszukiwani są partnerzy,
  • szkoleniach, warsztatach, konferencjach pomocnych przy staraniach o dotacje i pisaniu projektów.
 • szkolenia z zakresu funduszy unijnych i krajowych oraz realizacji projektów.
 • projekty dotyczące działania BIFE realizowane przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w roku 2009:
  • dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania: "Informacja do 3 - czyli informacyjne i szkoleniowe wzmacnianie trzeciego sektora -regionalnych organizacji pozarządowych". Celem zadania jest udzielenie kompleksowego wsparcia dla organizacji pozarządowych w zakresie dostarczania informacji o otwartych konkursach grantowych, dotacjach, szkoleniach, a także prowadzenie szkoleń z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Początek strony