OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
Kim jesteśmy
Cele i działania
Inne działania
Pracownicy
Kontakt

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich (BIFE)

Serwis LIST@

W ramach inicjatywy LIST@ uruchomiliśmy dla organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych instytucji elektroniczny serwis informacji poświęcony funduszom europejskim i krajowym.

Udział w serwisie to:

 • aktualne informacje przygotowane przez zespół Biura Informacji o Funduszach Europejskich (i innych uczestników listy) o:
  • dostępnych grantach i dotacjach unijnych, rządowych, pozarządowych,
  • możliwościach włączenia się innych realizowanych projektów,
  • szkoleniach, warsztatach i seminariach poświęconych zdobywaniu funduszy
 • skuteczna, szybka, łatwa komunikacja z innymi organizacjami z regionu kujawsko-pomorskiego, i innych części Polski, umożliwiająca:
  • wzajemne informowania się o realizowanych/planowanych inicjatywach własnych,
  • wymianę poglądów, doświadczeń, informacji,
  • poszukiwanie i tworzenie koalicji dla przyszłych wspólnych wystąpień o granty,
  • uzyskiwanie porad w sprawach organizacyjnych i prawnych.

W ramach projektu LIST@ funkcjonuje obecnie 8 elektronicznych list tematycznych:

 • sprawy ogólne do dyskusji, informacje o wydarzeniach oraz projektach i imprezach własnych, porady organizacyjne i prawne - bife-stowarzyszenia@man.torun.pl
oraz informacje o dotacjach, szkoleniach, poszukiwaniu partnerów z zakresu

 • kultura - bife-kultura@man.torun.pl
 • pomoc społeczna - bife-pomoc@man.torun.pl
 • edukacja, dzieci, młodzież - bife-edukacja@man.torun.pl
 • współpraca międzynarodowa - bife-wspolpraca@man.torun.pl
 • rozwój regionu i turystyki - bife-region@man.torun.pl
 • ekologia i ochrona środowiska - bife-ekologia@man.torun.pl
 • przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa - bife-biznes@man.torun.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w naszą inicjatywę.

Zapisy na poszczególne listy tematyczne poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej:
http://www.icimss.edu.pl/BIFE/index.php?id=20.

Ewentualne pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania list:
bife@icimss.edu.pl

Kwestie techniczne związane z działaniem serwisu:
Sebastian.Michalek@icimss.edu.pl

Serwis LIST@ funkcjonuje dzięki wsparciu:

Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Początek strony